De Architect

Carl-Hans Boomsma ontwerpt interieur en exterieur voor
nieuwbouw of verbouw. Het bouwtraject is onder te verdelen in
een aantal hoofdgroepen te weten:

· Ontwerpen · Haalbaarheidsonderzoek · Contact met gemeente
· Aannemersselectie · Prijs onderhandeling · Planningscontrole
· Bouwvoering/directievoering · Opleveringscontrole

Wilt een u een gesprek of uitleg dan verzoek ik u contact op te
nemen, via onze contact pagina.


carlhans